☆★Just A Clik★☆

Now Have people at~My Life~Blog!

☆★Menu Bar ★☆

Saturday, 19 November 2011

Latihan Bahasa

ISIKAN setiap tempat kosong dalam petikan karangan berikut dengan sepatah perkataan yang paling sesuai mengikut konteks. Kemudian, tulis jawapan kamu itu dalam tempat kosong yang disediakan.

     Jerung adalah spesis ikan yang amat ditakuti oleh manusia Hal yang demikian 1._______________ kerana sifat jerung yang ganas. Jerung 2._______________
haiwan‐haiwan besar dan manusia lalu menghancurkannya 3.______________ masa yang singkat.
     Gigitan ikan jerung amat menakutkan. Kuasa gigitan jerung ini 4.___________ memutuskan kabel logam dengan mudah. Kepala dan badannya 5.__________________ digerakkan ke kiri dan ke kanan dengan kuat untuk 6.__________________nya mengoyak makanan yang besar dengan senang.
     Deria yang paling 7._______________ pada seekor jerung ialah pendengarannya. Ikan jerung 8._______________ sensitif pada bunyi yang dihasilkan oleh ikan lain yang bakal 9.______________ mangsanya. Ikan jerung juga mempunyai deria 10.__________________ yang tajam dan dapat menghidu sesuatu di dalam air dari jarak beberapa kilometer jauhnya, terutamanya darah.

Jawapan Pilihan:
akan          bergerak          membaham          menjinakkan          tajam          amat          dalam     memudahkan          menyebabkan          terperangkap           bau         mampu         menjadi          mustahak          terjadi    


Jawapan:
Q1 terjadi
Q2 membaham
Q3 dalam
Q4 mampu
Q5 akan
Q6 memudahkan
Q7 mustahak
Q8 amat
Q9 menjadi
Q10 bau

No comments:

Post a Comment