☆★Just A Clik★☆

Now Have people at~My Life~Blog!

☆★Menu Bar ★☆

Wednesday, 14 December 2011

Latihan Kata Hubung

1) Puan Fatimah kelihatan sedih _______________ suaminya meninggal dunia.
A. semenjak
B. manakala
C. kecuali


2) Rahman kedekut _______________ dia mempunyai duit yang banyak.
A. sementara
B. walaupun
C. apabila


3) Sharif membaca surat khabar _______________ menunggu bas datang.
A. sementara
B. apabila
C. semenjak


4) _______________ menunggu bapa pulang, emak menjahit baju.
A. Apabila
B. Kecuali
C. Sementara


5) Semua murid senyap _______________ Guru Besar berucap di dewan.
A. walaupun
B. apabila
C. manakala


6) Semua murid hadir _______________ Azlina.
A. Walaupun
B. Kecuali
C. Apabila


7) Semua hadirin berbaju kemeja _______________ Dumal.
A. kecuali
B. apabila
C. semenjak


8)Irwan suka membaca _______________ adiknya suka menyanyi.
A. apabila
B. kecuali
C. manakala

No comments:

Post a Comment