☆★Just A Clik★☆

Now Have people at~My Life~Blog!

☆★Menu Bar ★☆

Saturday, 3 December 2011

Kata Keterangan

 
1. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan.
2. Kata keterangan juga ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya:
    (a)   Adik belum mandi lagi. (Kata keterangan belum menerangkan kata kerja mandi)
    (b)  Sayursayuran di kebun itu sangat subur. (Kata keterangan sangat menerangkan kata adjektif subur.)
3.Kata keterangan terdiri daripada beberapa jenis. Perhatikan jenis-jenis kata keterangan tersebut, penggunaannya, serta ayat contohnya di bawah ini.
 
Contoh
cara / gaya begitu, begini, demikian, perlahan, cepat-cepat, lena, 1.Berjalanlah dengan perlahan-lahan supaya tidak terjatuh.
2. Munah pergi ke pasar dengan bas.
Masa / waktu akan, sedang, belum, telah, sekarang, sebentar, semalam 1.Saya benar-benar terasa lapar sekarang.
2. Dia berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanannya.
Nafi bukan, tidak, kecuali 1. Orang itu tidak tinggal di sini.
2. Anak kecil ini bukan anaknya.
Tanya mengapa, bagaimana, bila 1. Mengapakah kamu tidak lulus ujian itu ?
2. Bagaimanakah terjadinya perlanggaran antara kedua-dua kereta itu ?
tidak tentu /ragam mungkin, agaknya, barangkali, pasti, tentu 1. Kalau Ahmad terus belajar dan berusaha pasti ia akan berjaya.
2. Barangkali dia belum cukup wang untuk membayat hutang.
Darjah / kata penguat amat, sungguh, sangat, terlalu,paling, sekali, terlampau 1. Hadiah yang kecil itu amat berharga buat dirinya.
2. Semua peminat sungguh terharu di atas kematian seniman itu.
Aspek belum, sudah, selalu, kadang-kadang, acapkali, sesekali 1. Pembinaan bangunan itu belum dimulakan lagi.
2. Keluarga Halim selalu pulang ke kampung. 

No comments:

Post a Comment